29.3.07

Tep anh 4: BAN THAO VIET TAY: "Tieu su bien nien PCDT. Nguyen Van Tuong (1824-1886), ke thu khong doi troi chung cua chu nghia thuc dan Phap"

Tệp ảnh 4: BẢN THẢO VIẾT TAY: TRẦN XUÂN AN -- "Tiểu sử biên niên PCĐT. Nguyễn Văn Tường (1824-1886), kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp"
Hình 31
Hình 32
Hình 33
Hình 34
Hình 35
Hình 36
Hình 37
Hình 38
Hình 39
Hình 40
Hình 41
Hình 42
Hình 43
Hình 44Hình 45

Quét chụp (scan) tại tiệm dịch vụ vi tính, số nhà 377 Lê Văn Sĩ, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM. vào buổi sáng ngày 29-3 HB7 (2007)

Đưa lên web vào lúc khoảng 12 giờ cùng ngày.

Trần Xuân An.XEM TIẾP TỆP HÌNH ẢNH 5 (BẢN THẢO VIẾT TAY NÀY):

http://www.tranxuanan-writer-11.blogspot.com