29.3.07

Tep anh 4: BAN THAO VIET TAY: "Tieu su bien nien PCDT. Nguyen Van Tuong (1824-1886), ke thu khong doi troi chung cua chu nghia thuc dan Phap"

Tệp ảnh 4: BẢN THẢO VIẾT TAY: TRẦN XUÂN AN -- "Tiểu sử biên niên PCĐT. Nguyễn Văn Tường (1824-1886), kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp"




Hình 31




Hình 32




Hình 33




Hình 34




Hình 35




Hình 36




Hình 37




Hình 38




Hình 39




Hình 40




Hình 41




Hình 42




Hình 43




Hình 44







Hình 45

Quét chụp (scan) tại tiệm dịch vụ vi tính, số nhà 377 Lê Văn Sĩ, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM. vào buổi sáng ngày 29-3 HB7 (2007)

Đưa lên web vào lúc khoảng 12 giờ cùng ngày.

Trần Xuân An.



XEM TIẾP TỆP HÌNH ẢNH 5 (BẢN THẢO VIẾT TAY NÀY):

http://www.tranxuanan-writer-11.blogspot.com